«Pokret»

©Igor Antic 1995/1997.

Sledeci model Instituta visokih studija likovnih umetnosti u Parizu, Igor Antic je osnovao u Srbiji 1995. Centar susreta "Pokret", mesto razmene ideja koje je okupilo stvaraoce i intelektualce oko okruglih stolova.

Pokrenute su mnogobrojne debate o situaciji umetnika u zemlji tokom rata i opste krize. Poseban akcenat je stavljen na drustveni aganzman putem estetike. "Pokret" je takodje pokusao da uspostavi mrezu komunikacija sa inostranstvom, prekinutu zbog medjunarodnog embarga.

Ideja Igora Antica je bila da stvori strukturu za buducnost, vrstu jezgra oko kog ce se siriti slicni krugovi. Za njega, to je bio rad sa memorijom, rad ciji rezultati nisu momentalno vidljivi.


Centar susreta "Pokret"- seminari:

1995 : "Moral i mitologija u savremenoj umetnosti", mart- april 1995. Akademija umetnosti, Novi Sad. Uz finansijsku pomoc "Soros" Fonda- Jugoslavija. U partnerstvu sa umetnikom Zoranom Pantelicem.
Ucesnici: Branislava Andjelkovic, Igor Antic, Katarina Ambrozic, Apsolutno, Chen Zhen, Ivan Colovic, Stanisa Dautovic, Jesa Denegri, Branislav Dimitrijevic, Zoran Eric, Boris Kovac, Mileta Prodanovic, Monica Regas, Veit Stratmann, Irina Subotic, Jadranka Tolic, Dragomir Ugren, Stevan Vukovic, Srdjan Jovanovic Weiss...

1997: " Osvajanje prostora", avgust- septembar 1997. Akademija nauka i umetnosti i Centar za vizuelnu kulturu "Zlatno oko", Novi Sad. Uz finansijsku pomoc "Fonda za otvoreno drustvo"- Jugoslavija. Tehnicka i administrativna organizacija: UKA "Apostrof" . Ucesnici: Andreas Bruning, Patrice Ceccarini, Christophe Denise, Victor Misiano, Liliana Motta, Jérôme Sans et Anya Wiese.


Bibliografija, stampa, linkovi:

  • "Moral i mitologija u savremenoj umetnosti", knjiga Centra susreta "Pokret", Izdanje: Akademija umetnosti Novi Sad, mart- april 1995.
  • TV Helsinki- Reportaza " Pokret", maj 1995.
  • Cedomila Karanovic: "Moral i mitologija u savremenoj umetnosti ", Projeka(r) t broj 5, avgust 1995.
  • Pokret- Zentrum, Kunstforum No135, Nemacka, oktobar 1996.
  • Jesa Denegri: Umetnost 90-ih : Tema srpske umetnosti, esej, Izdanje: Svetovi- Novi Sad, 2000Svetovi - Novi Sad, 2000.
  • Michel Nuridsany: Belgrade, Bambi est mort, Le Figaro, 12 Januar 2001.
  • Jadranka Tolic: Devenirs/ Becomings, Contemporary Art in South - Eastern Europe, Katalog izlozbe, Paris, avgust 2001.